Twoje ubezpieczenie w podróży w Ideal Travel

 

Znalezione obrazy dla zapytania logo tu europa

Ideal Travel we współpracy z TU Europa Ubezpieczenia S.A. ubezpiecza swoich Klientów wg poniższych polis turystycznych (kliknij w grafikę, aby uzyskać więcej informacji):

 

1. Wszyscy Klienci IDEAL TRAVEL s.c., którzy zawarli umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej wystawioną przez Ideal Travel s.c. są objęci ubezpieczeniem podróżnym dla wyjazdów zagranicznych.
2. Każdy Klient jest objęty ubezpieczeniem w wariancie STANDARD.
3. Niezależnie, zakres ochrony można rozszerzyć za dodatkową opłatą o ubezpieczenie podróżne w wariancie VIP 1 lub VIP 2.
4. IDEAL TRAVEL s.c. za pośrednictwem TU EUROPA S.A. ubezpiecza podróżnych na podstawie Umowy Ubezpieczenia z TU Europa S.A. nr 6/Z/2019 z dnia 19.09.2019 roku .
5. Dla Umowy Ubezpieczenia nr 6/Z/2019 zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World wymienione w pkt. 8.
6. Zakres ochrony dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia podróżnego wskazany jest w Tabeli na stronie nr 1.
7. Wariant STANDARD lub VIP 1 lub VIP 2 można rozszerzyć o UPRAWIANIE SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA – po opłaceniu dodatkowej składki.
8. Do wariantów ubezpieczeń obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. nr 04/11/19 z dnia 13.11.2019r. kod OWU/11/154850/2019/M obowiązujące od 9 grudnia 2019 r., zwane dalej OWU. Warianty ubezpieczeń w Ideal Travel s.c, a OWU TU Europa S.A.: STANDARD = STANDARD dla danych w OWU, VIP 1/VIP2 = VIP dla danych w OWU.
9. Dokument OWU o nr OWU/11/154850/2019/M obowiązujący od 9 grudnia 2019 r. posiada szerszy wachlarz możliwości dopłat do dodatkowych pakietów ubezpieczeń, których nie ma podanych w tabeli na stronie nr 1.
10. Podróżujący w wyniku powstania szkody/zachorowania lub jakiegokolwiek zdarzenia objętego ubezpieczenia powinien samodzielnie i niezwłocznie powiadomić TU EUROPA S.A. :

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY
TEL. +48 22 568 98 28 ; FAX. 48 22 568 98 29  numer ubezpieczenia 6/Z/2019 i nr rezerwacji Ideal Travel

Szczegółowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym znajdują się poniżej (kliknij w grafikę):

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Travel World OWU/11/154850/2019/M obowiązujące od 9 grudnia 2019 dla Umowy Ubezpieczenia 6/Z/2019 (kliknij w grafikę, aby uzyskać więcej informacji):

Poniżej znajdują się pliki/formularze do pobrania (kliknij w wybrany plik/formularz):

  • Oświadczenie współuczestnika / osoby bliskiej;
  • Formularz z tytułu szkody ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • Formularz z tytułu szkody ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów ratownictwa i transportu w czasie podróży zagranicznej;
  • Formularz z tytułu szkody ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podczas podróży zagranicznej

 

 

 

IDEAL TRAVEL oraz TU EUROPA życzą udanej i bezpiecznej podróży !