Ubezpieczenie NNW Polska z Ideal Travel

Znalezione obrazy dla zapytania: europa ubezpieczenia logo

Ideal Travel we współpracy z TU Europa Ubezpieczenia S.A. ubezpiecza swoich Klientów w podróżach krajowych wg poniższych polis turystycznych (kliknij w grafikę, aby uzyskać więcej informacji):

1. Wszyscy Klienci IDEAL TRAVEL s.c., którzy zawarli umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej realizowanej na terenie Polski, wystawionej przez 
Ideal Travel s.c. są objęci ubezpieczeniem NNW POLSKA.
2. Każdy Klient jest objęty ubezpieczeniem w wariancie STANDARD.
3. Niezależnie, zakres ochrony można rozszerzyć za dodatkową opłatą o ubezpieczenie w wariancie STANDARD PLUS I lub STANDARD PLUS II lub VIP. 
4. IDEAL TRAVEL s.c. za pośrednictwem TU EUROPA S.A. ubezpiecza podróżnych na podstawie Umowy Ubezpieczenia z TU Europa S.A. nr 3/P/2019dnia 19.09.2019 roku.
5. Dla Umowy Ubezpieczenia nr 3/P/2019 zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska wymienione w pkt. 8.
6. Zakres ochrony dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia podróżnego wskazany jest również w Tabeli na stronie nr 1.
7. Wariant STANDARD lub STANDARD PLUS I lub STANDARD PLUS II lub VIP . można rozszerzyć o ryzyko: ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC) – po opłaceniu dodatkowej składki.
8. Do wariantów ubezpieczeń obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń
Europa S.A. nr 10/12/15 z dnia 08.12.2015 r.. kod OWU/01/99184/2015/M obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., zwane dalej OWU.
9. Dokument OWU o nr OWU/01/99184/2015/M obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. posiada szerszy wachlarz możliwości dopłat do dodatkowych
pakietów ubezpieczeń, których nie ma podanych w tabeli na stronie nr 1.
10. Podróżujący w wyniku powstania szkody lub jakiegokolwiek zdarzenia objętego ubezpieczenia powinien samodzielnie i niezwłocznie powiadomić
TU EUROPA S.A.

CAŁODOBOWE CENTRUM POMOCY
TEL. +48 22 568 98 28 ; FAX. 48 22 568 98 29 numer ubezpieczenia 3/P/2019 i nr rezerwacji Ideal Travel

Szczegółowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym znajdują się poniżej (kliknij w grafikę):

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. dla Umowy Ubezpieczenia 3/P/2019 (kliknij w grafikę, aby uzyskać więcej informacji):

Poniżej znajdują się pliki/formularze do pobrania (kliknij w wybrany plik/formularz):

  • Oświadczenie współuczestnika / osoby bliskiej;
  • Formularz z tytułu szkody ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;

 

 

 

 

IDEAL TRAVEL oraz TU EUROPA życzą udanej i bezpiecznej podróży !